Izraelben mintegy fél évvel ezelött új alulról jövô mozgalom indult, a szó szoros értelmébel indult, ugyanis Viki Knafo a tévé nyilvánosság elött útnak indult Micpe Ramonból, egy pici városkából a periférian Jeruzsálem felé, hogy beszéljen Binyamin Netanyahu pénzügyminiszterrel. Mert a megszorítások nyomán nyár elejére az állami szociális segítség összege olyan csekély lett, hogy mint egyedülálló elvált nô képtelenséggé vált tovább eltartani gyermekeit.

Pici hátizsákján és ivóvizén kívül a 40-fokos izraeli melegben egy hatalmas kék fehér izraeli zászlót vitt magával hosszú menetelésére, mely Mizpe Ramontól Jeruzsálemig tartott. Üzenete egyértelmû volt: hû polgára vagyok hazámnak, de ez így nem mehet tovább, érted hargaszom nem ellened, vállamon cipelem a zászlót. Útja elött cédulákat tett ki Micpe Ramonban, melyben tudatta szándékát, hogy meg sem áll a pénzügyminiszterig. Így lehetett jelen a média már indulásánál az uborkaszezonos hírszegény idôkben, s több napos gyalogmenetét sokszor és sokán fényképezték. Mire Jeruzsálembe ért szimbólummá vált, az elsôsorban a szegényeket sújtó gazdasági megszorító intézkedések elleni harc szimbólumává. Tele volt vele a híradó, mindenki ôt akarta meginterjúvolni, pillanatok alatt híres ember lett. Rögtön követôi is akadtak, egy születési sérült tpolókocsis gyermekét egyedül nevelô asszony, akinek még fogai megcsináltatására sem tellett, fogatlanul bizonygatta igazát már ô is a kamerák elött. Késöbb naponta hallhattunk újabb csoportok és egyének útnak indulásáról Eszak és Dél Izraelbôl, fôleg egyedülálló nôk csatlakoztak a mozgalomhoz: gyalog Jeruzsálembe, kék fehér zászlóval a vállukon. Hamar megmutatkozott Viki Knafo tanulatlansága ellenére mély intelligenciája, természetes kedvessége és bölcsessége is. Nem kiabált senkivel, és nem követelôzött, csendesen és higgadtan, végtelenül kultúráltan lesöpörte a pénzügyminisztérium hivatalnokainak érveit.  A pénzügyminisztérium eleinte nem akart szóba állni vele. Hogy jön ahhoz egy tanulatlan asszony Micpe Ramonból, hogy vezetô politikusok és tisztviselôk színe elé kerüljön? De a hatalmas nyilvánosság megtette a magáét, nem álhattak sokáig ellen és tárgyalniuk kellett. Valószínûleg elöször találkoztak olyan hús vér emberekkel, akiknek a szociális segélyezését megkurtították.  A pénzügyminisztérium mindvégig parazitáknak akarta bélyegezni a tüntetôket, akik a dolgos izraeli nép vérét szívva munka nélkül akarnak jól élni. De Viki Knafóval szemben nem sok esélyük volt: Viki dolgozik, s egész életében dolgoztt, s keze munkájával tartotta el családját. Szó sincs parazitaságról, egyszerûen olyan alacsony a fizetése, hogy a minimálbér elérése érdekében állami segélyre is szorul, és hogy mint elvált asszony elláthassa gyermekeit a legszükségesebbekkel, szintén állami beavatkozásra van szükség. Az állam pedig a gazdasági válság nyomán és az amerikai gazdasági modell megteremtése érdekében ki akart vonulni a szociális segélyezésbôl.  Viki Knafo mozgalma elérte, hogy több megszorító intézkedést visszavont a minisztérium, s újra kellett gondolniuk politikájukat.

Viki és követôi a nyomás érdekében egész nyáron át sátrakban a minisztériummal szemben táboroztak, s egyre több segítôjük akadt. Komoly baloldali értelmiségi szakértôk taktikai és stratégiai tanácsokkal segítették ôket tárgyalásaikon. Sok  mindent elértek, de nem mindent: nem sikerült visszavonatni a szegények segélyezése elleni összes intézkedést, de sokat enyhítették azokat. Az ôszi hidegek és az iskolakezdés meghátrálásra kényszerítették az asszonyokat. Jeruzsálemben éjszakára annyira lehûlt a levegô, hogy gyermekeikkel nem maradhattak a sátrakban eleven lelkiismeretnek, s viták után hazatértek otthonaikba. Azonban mozgalmuk nem volt hiábavaló: múlt héten maga Simon Peresz invitálta pártjába, a munkapártba Viki Knafot, komoly politikai tényezôvé vált, aki sok szavazatott hozhat egy adott pártnak, személye megérdemelten igen népszerûvé vált.  Knafo elutasította Peresz ajánlatát, de politikus válszában nem vetette el a csatlakozást abban az esetben, ha a Munkapárt egyesülne a Hisztadrut, a szakszervezet vezetôjének, Amir Perecnek a pártjával. Sokak szeretnék Izraelben ha ez megtörténne a következô választásokig, egy ilyen az egyszerû dolgozók érdekeit zászlajára tûzô politikai formációnak komolye esélyei lehetnének.

Bármit is hoz a jövô Viki Knafó és az egyedülálló anyák mozgalma új politikai kultúrát teremtett Izraelben, mely szerint nem lehet az érintettek bevonása nélkül dönteni sorsukról, s ezt bármilyen párt is lesz hatalmon, figyelembe kell vennie.