Karácsony Izraelben? A zsidók államában? Bizony-bizony, Izraelben nem csak zsidók laknak, s az itt élô keresztények is egyre nyiltabban merik vállalni hitüket és szokásaikat. Tavaly december közepen a Tel Avivi központi buszpályaudvaron döbbentem rá erre elöször, látva a hatalmas mûkarácsonyfa hegyeket, s a rengeteg csillogó karácsonyfadísz tömegét.

Három komoly keresztény csoport létezeik a mai Izraelben. Az állam megalakulása óta mindig is éltek itt keresztény vallású arabok, akik csendesen mindig is megünnepelték a karácsonyt. A keresztény arabok témája önmagában is mûsort érdemelne. Számuk, és arányuk a muszlimokkal szemben egyre fogy, egyfajta köztes és áldatlan kisebbségi helyzetben élnek. Az izraeli zsidók számára mások, arabok, s a muszlim arabok számára is mások, hiszen keresztény hitûek. A mai Izraelben  körükben a legjellemzôbb a kivándorlás. Az új karácsonykultuszt nem ôk, hanem két új csoport megjelenése okozza. Az egyik a Szovjetúnió összeomlása utáni egymilliós orosz alijával érkezett Izraelbe. Ôk gyakran még ha halachikusan zsidóknak is számítanak, kultúrájukban oroszok, az orosz hagyományokat ôrzik, s gyakran szégyellôsen, a szekrénybe rejtve, de gyakran nyiltan a nagyszoba közepén itt is karácsonyfát állítanak. Egy részük, fôként akik zsidó házastársuk oldalán érkeztek, igazi templomba járó hívô. Akinek egy zsidó nagyszülôje van, annak joga van bevándorolni Izraelbe. Azonban egy zsidó nagypapa mellett sokan hívô keresztények is lehetnek, nem is beszélve esetleges keresztény házastársukról. A magukat kereszténynek vallók csoportjának nagyságát ma nehéz pontosan meghatározni, legfelljebb azt lehet tudni, hogy a mintegy egymillió orosz bevándorló 24 %-a nem zsidó a belügyminisztérium szerint. Évtizedek óta elôször vannak tele Izraelben a templomok, s meg mintegy félmillió olyan orosz vándorolhat még elvileg Izraelbe, akiknek több mint a fele nem számít zsidónak a halacha alapján. Azonban akár zsidók akár keresztények, az orosz alija csak jót tett Izraelnek, javított az arab-zsidó demográfiai arányokon a zsidók javára, jól képzett szakembereket, és feltûnôen készséges katonafiatalokat adott az országnak.

A másik új karácsonyozó csoport az itt élô vendégmunkások körébôl kerül ki. Mintegy 250 ezer vendégmunkás él itt feketén vagy hivatalosan. Jelentôs részük karácsonyozó keresztény, persze konkrét adatok errôl sincsenek, különösen a rendôrség elôl bujkáló fekete munkások számát nehéz megbecsülni. Vannak köztük katolikus Fülöp szigetiek, Romániából érkezett románok és erdélyi magyarok is, s az utóbbi években Magyarországról bizonyos vidéki településekrôl is sok asszony idejött, hogy magyarajkú izraeli öregeket gondozva keresse meg kenyerét.ôk is templomebe mennek karácsonykor.

Így aztán bár Izraelben a látványos karácsony elötti bevásárlóláz és a karácsonyi dekoráció hiányzik, a színfalak mögött mégis sokan ünnepelnek. S a szent helyek igazán nem hiányoznak, a bátrabbak egyenesen a Jeruzsálem Óvárosában található Születés Templomát is felkereshetik.

Shiri Zsuzsa, Rádió Zs, Jeruzsálem.